หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ แฟ้มสะสมงาน (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
โดย : admin
อ่าน : 19421
อังคาร ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ตัวอย่าง   ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแฟ้มประกอบตามที่แนบมาด้วยนี้เป็นตัวอย่าง และส่งต่อให้เพื่อน

โครงการ

แฟ้มสะสมงาน

นักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ต้องดำเนินการจัดทำและส่งผลงานวันรายงานตัวของนักเรียนนักศึกษา