ตราสัญลักษณ์และความหมาย

 

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง วงนอก มีคำว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร”(มีรูปครบเพลิง ซ้าย-ขวา) วงในมีรูปเรือใบ ด้านล่างของเรือเขียนคำว่า “ความรู้คืออำนาจ”
อักษรย่อว่า พ.ช.น.