ตราสัญลักษณ์และความหมาย

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ๒ วง วงนอก มีคำว่า
“วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร”(มีรูปครบเพลิง ซ้าย-ขวา) วงในมีรูปเรือใบ ด้านล่างของเรือเขียนคำว่า “ความรู้คืออำนาจ” อักษรย่อว่า พ.ช.น.